Tehlikeli Madde ile Çalışma Eğitimi

TEHLİKELİ MADDEDE İLE ÇALIŞANLARIN ZORUNLU EĞİTİMİ
Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili zorunluluklar konusunda Atanmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanından sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olmalıdır. Bu zorunluluk, yalnızca karayolu aracı operatörü veya mal gönderen tarafından istihdam edilen personel gibi kişiler, tehlikeli madde yükleyen veya boşaltan personel, yük gönderme veya taşıma acentelerinin personeli ve karayolunda tehlikeli madde taşımacılığına müdahil olan kapsam içindeki sürücüler dışındaki araç sürücüleri için geçerlidir.
TMGD’DEN ALINMASI GEREKEN FİRMA İÇİ ZORUNLU EĞİTİMLER
Genel Bilinçlendirme Eğitimi
Eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olmak zorundadır. Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.
Göreve Özgü Eğitim
Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır.
Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.
Emniyet Eğitimi
Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan bir eğitim almalıdır.
Sağlanan eğitim personelin güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlenmeyi amaçlamaktadır.
Düzenlemelerdeki değişimler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle pekiştirilmelidir.