Tehlikeli Madde Farkındalık Eğitimleri

TARAFLARIN EMNİYET YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Genel Emniyet Önlemleri
Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan uzak durmak ya da gerekirse etkilerini azaltmak için uygun önlemleri almalıdır. Taraflar, ilgili alanlardaki bütün olaylarda ADR’nin zorunluluklarına uymak zorundadır.

Kamu güvenliğini tehlikeye sokacak acil bir risk oluştuğunda taraflar hemen acil servislerine haber vermeli ve harekete geçmek için gereken bilgi için ulaşılabilir durumda olmalıdır.

Esas Tarafların Yükümlülükleri
Emniyet yükümlülüklerinin verildiği çeşitli taraflar tek ve aynı işletme olabilir. Ayrıca, bir tarafın faaliyetleri ve uyması gereken emniyet yükümlülükleri çeşitli işletmeler tarafından üstlenebilir.

Aşağıda Tehlikeli Madde ile çalışmalarda esas tarafların listesi verilmiştir. İlgili yükümleri danışman yönlendirmesi ile lütfen talep ediniz.

 • Gönderen
 • Taşıyıcı
 • Alıcı
 • Diğer Tarafların Yükümlülükleri
 • Yükleyici
 • Ambalajlayıcı
 • Doldurucu
 • Tank Konteyner / portatif tank operatörü
 • Boşaltıcı
  Yukarıda yazılı her bir taraf personelleri çalıştıkları tehlikeli madde sınıfına göre yetkinlik ve bilgilendirme eğitimleri almakla zorunludur.