ADR Belgelendirme Danışmanlığı

 30.6.2015 tarihinden itibaren Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini yapan firmalar,
 Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri kapsamaktadır.
 1.1.2018 tarihinden itibaren perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den hizmet almak zorundadır.

Kimler ADR Kapsamında ?

 1.1.2018 tarihinden itibaren; Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde bulunan liman tesisleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanı kuruluşundan hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğundadır.


 1.1.2018 tarihinden itibaren; Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacılık yetki belgesine sahip olan ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece taşımacılık yapan taşımacılar, TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğundadır.
 1.1.2018 tarihinden itibaren; Kamu kurum ve kuruluşları TMGD kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD istihdam etme zorunluluğundadır.