3. Taraf Gözetim Hizmetleri

İş sürekliliği, kuruluşların üretim veya hizmet süreçlerinin yönetiminde kesintiye neden olan bir ihlal olayının ardından ürün ve hizmetlerin önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyelerdeki sunumuna devam etme konusunda sahip oldukları yetenek olarak tanımlanmaktadır. Bahse konu işin başarı ile sürdürülebilmesi için öncelikle iş süreçlerinin başarı ile tasarlanmış, tanımlanmış, sürdürülebilir ve izlenebilir hale getirilmiş olması gereklidir. Her kuruluş, yürüttüğü faaliyetlerin iş sürekliliğine etkisi ve güvenliği ile ilgili bir süreç yönetmek zaruretindedir.

Bu noktada; sektör uzmanları, akademisyenler, güvenlik danışmanlarının ortak çalıştığı bir platformda güvenlik şartları ve gereksinimlerinin harmonize edilme ihtiyacı doğmuştur. Safe2All programları, iş sürekliliği yönetimi prensiplerinin tümünü barındıran, Üçüncü Taraf Özelleştirilmiş Güvenlik Yönetim Sistemi İzleme ve Sertifikasyon Programı olarak tasarlanmış bir hizmet modelidir.

Safe2All programlarının tümünde, planlama, denetim, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde görev alan uzmanlar, sertifikasyon programına katılan kuruluşun sürdürülebilirlik ve güvenlik yönünden menfaatlerini korumak için azami gayret ve özeni gösteririr. Bu sebeple“Hepimiz Aynı Gemideyiz”sloganı ile işletme şartları benimsenerek proje sürdürülür. Safe2All uzmanlığı, işletmeye has şartları anlar ve başarı ile yorumlar. Safe2All Programları, firmamızın istisnai hizmet paketlerinin genel adıdır.